Barcode Việt

5,337,243
Downloads
50
SDKs
0
Average Rating
0
Total Ratings

Size: 14.7MB

Categories: Tools

Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdm.barcodeviet

Developer Email: cskh@icheck.vn

Developer Address: 12th Floor Diamond FLower Building, 48 Le Van Luong, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi

Barcode Việt
Barcode Việt là ứng dụng quét mã vạch, mã QR hàng đầu hiện nay. Hệ thống lưu trữ thông tin của hơn 6 triệu sản phẩm, giúp người dùng kiểm tra thông tin sản phẩm nhanh chóng và tiện lợi.

Source: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdm.barcodeviet